USLUGE U GRAĐEVINARSTVU

USLUGE U GRAĐEVINARSTVU

“Pružamo konsultantske usluge u oblasti građevinarstva, za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje, pribavljanja upotrebne dozvole i uknjižbe.”

1. Procena i utvrđivanje tržišne vrednosti nekretnine

Možemo ponuditi stručnu procenu i utvrđivanje tržišne vrednosti nekretnine, koje se obično traže u svrhu:

  • investiranja u predmetnu nepokretnost
  • obezbeđenje kredita, odnosno izvora finansiranja
  • sudskim sporovima

Obradom i analizom ciljanog segmenta, a kroz analizu različitih metoda procene, odnosno, metode stvarne vrednosti, metode poređenja prodajnih cena i metode vrednovanja očekivane dobiti u odnosu na trenutnu ponudu i potražnju kao bitanog faktora, moguće je odrediti procenu tržišne vrednosti u okvirima minimalne, očekivane i maksimalno očekivane vrednosti nekretnine.

2. Pregled vlasničke dokumentacije i dovođenje iste u uredno stanje

Za postupak kupoprodaje i postupak dobijanja građevinske dozvole neophodna je uredna dokumentacija. Uredna dokumentacija podrazumeva dokaz o vlasništvu ili ukoliko je zakupac, dokaz o zakupu.

Neophodna je provera originalne dokumentacije koja potvrđuje vlasništvo nekretnine, provera da nekretnina nije pod hipotekom, ili drugim dužničko-poverilačkim odnosom kao i provera da nekretnina nije u sporu.

3. Pronalaženje lokacije za gradnju stambeno-poslovnih objekata

  • investiranja u predmetnu nepokretnost
  • obezbeđenje kredita, odnosno izvora finansiranja
  • sudskim sporovima

4. Analiza lokacije i isplativosti ulaganja

Građevinski objekat nije roba koja može da bude predmet trenutne nabavke ili prodaje. Reč je o objektima čija se cena ugovara u jednom vremenskom preseku, a finansijsko ulaganje u realizaciju se vrši sukcesivno tokom realizacije, sve do završetka objekta. Ovo može da traje i više godina. Za to vreme može doći do promene tržišnih uslova, koje rezultiraju promenom početnih vrednosti proizvodnih resursa (radne snage, materijala i mehanizacije), a takođe i ostalih komponenata strukture cene.

Za računanje proizvodne vrednosti građevinskog objekta u fazi izgradnje, potrebno je sistematski analizirati sve troškovi koji se javljaju pri realizaciji investicionog projekta. Neophodno je sagledati zavisnost potencijala lokacije i planiranog i očekivanog stanja izgrađenosti na lokaciji i uslova na tržištu.

Posebno je bitno, sa stanovišta isplativosti investicije, pribavljanje relevantnih podataka, formiranje baza podataka i njihovog praktičnog korišćenja.

5. Izrada idejnog rešenja i projektne dokumentacije

Nakon definisanja projektnog zadatka koji predstavlja pre svega želje, zamisli i ideje Investitora u pogledu izgradnje budućeg objekta, a na osnovu zadatih parametara, dobijenih informacijom o lokaciji, trenutnog stanja na tržištu u pogledu tržišne potražnje konkretne strukture i površine stanova i našeg iskustva, treba doći do najprofitabilnijeg idejnog rešenja.

Po usvajanju idejnog rešenja, kao polaznog rešenja u procesu projektovanja, za potrebe dobijanja Lokacijskih uslova, neophodno je izraditi Situacioni plan i Idejni projekat.

Sledeća faza je izrada Glavnog projekta. U slučaju odstupanja od Glavnog projekta, za potrebe tehničkog prijema i dobijanje upotrebne dozvole, neophodna je izrada Projekta izvedenog stanja.

6. Kompletna pravna zaštita uz angažovanje advokata

Za skoro svaku nekretninu postoji kupac. Potpuna pravna sigurnost može se garantovati samo kupovinom uknjiženih nekretnina.

Za uknjižene nekretnine prvo se proverava stanje u zemljišnim knjigama ili u katastru u zavisnosti gde je upisana. Tako se može proveriti ko je upisan u list nepokretnosti i dali na nepokretnosti postoje tereti.

U praksi se često dešava da pravo na neku nekretninu ima i neko ko nije upisan u zemljišnim knjigama. Stoga je neophodno imati uvid u ceo predmet, odnosno, pravni status nekretnine, uz obaveznu pravnu zaštitu.

Možemo da pružimo uslugu izrade kvalitetnog predugovora i ugovora kod kupoprodaja, razmena, poklona i dr.

Pružanje konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva, za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje, pribavljanja upotrebne dozvole i uknjižbe.